Our Work

 

POMOC fosters creative collaboration between Polish women, communities of colour and migrants in the UK. We use art and grassroots activism to spur political awareness and social change.We are a small but mighty team that favours collaboration and sharing of resources, so much of our work happens through partnerships with organisations that share our values. Our current projects include:

  • EU Settlement Scheme Online Events: digital series of compelling webinars and videos tailored to the immigration needs of Polish and Romanian women. Collaborative project in partnership with Settled.

 

  • Polonia Glosuje: nonpartisan grassroots campaign to boost electoral participation, civic engagement, and political competency among the UK’s Polish diaspora. Collaborative initiative in partnership with Dziewuchy London, Feminist Artywists Society in Action (FARSA), and KOD UK.

 

  • Listening Sessions: using participatory research methods to understand the needs and motivations of Polish women living in UK’s small towns and large cities

 

 

​Our work is powered by Unbound Philanthropy, Paul Hamlyn Foundation, and the Greater London Authority.

                            

Nasza Praca

POMOC wspiera twórczą współpracę pomiędzy kobietami pochodzącymi z Polski oraz przedstawicielami i przedstawicielkami różnych grup etnicznych, narodowych i religijnych, którzy mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii. Używamy sztuki oraz społecznego aktywizmu, aby rozwijać świadomość polityczną i wprowadzać zmiany społeczne. Jesteśmy małym, ale mocnym zespołem ceniącym współpracę i dzielenie się zasobami, nasza działalność jest głównie związana z organizacjami wyznającymi podobne wartości. Niektóre z naszych obecnych projektów:

  • Proces aplikowania o Status Osiedleńczy; webinaria i krótkie filmy skierowane do kobiet z Polski i Rumunii. Projekt realizowany we we współpracy z Settled.

  • Polonia Głosuje: bezpartyjna, oddolna inicjatywa stworzona w celu podniesienia frekwencji wyborczej oraz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wśród polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa we współpracy z Dziewuchy London, Feminist Artywists Society in Action (FARSA) i KOD UK.

  • Spotkania sondażowe: wykorzystywanie partycypacyjnych metod pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb i motywacji polskich kobiet mieszkających w małych i dużych miastach w Wielkiej Brytanii

Nasza działalność jest finansowana przez następujących partnerów: Unbound Philanthropy,

Paul Hamlyn Foundation i Greater London Authority.

Meet The Team / Poznaj Nas

Marzena Zukowska

Director

&

Co-founder of POMOC

Marzena Zukowska is a London-based organiser and co-founder of POMOC. For a decade, she has worked for leading social and cultural movements in the US and now in the UK. She co-leads the Radical Communicators Network, and is a queer, Polish immigrant who grew up undocumented in the US.

***

Mieszkająca w Londynie Marzena Żukowska jest organizatorką społeczną i współzałożycielką POMOC. Przez ostatnie 10 lat pracowała dla wiodących ruchów społecznych i kulturowych w USA, a teraz w Wielkiej Brytanii. Współkieruje Radical Communicators Network, jest osobą LGBT, która dorastała jako nielegalna imigrantka w Stanach Zjednoczonych. 

Magda Fabianczyk

Director

&

Co-founder of POMOC

Magda Fabianczyk is a multidisciplinary artist and activist, and co-founder of POMOC. Her work focuses on art and politics, narrative mediation, co-creation and place-making. She taught Socially Engaged Art and currently teaches Experience Design at UAL Central Saint Martins, and is a founding member of Dziewuchy London.

***

Magd Fabiańczyk jest interdyscyplinarną artystką, aktywistką, współzałożycielką 

POMOC oraz londyńskiej grupy aktywistek feministycznych Dziewuchy London. Bada relację pomiędzy sztuką

i polityką, mediacjach narracyjnych, współtworzeniu oraz placemakingu. Uczyła Sztuki Społecznie Zaangażowanej, a obecnie wykłada Projektowanie Doświadczeń na uczelni Central Saint Martins  (UAL). 

Krzysia Balińska

Creative Coordinator

Krzysia is a drama facilitator and activist with more than six years of experience in theatre-making, administration and organizing. She is the co-founder of the Polish feminist collective Dziewuchy London, and co-facilitator at Good Wolf People, Foreign Affairs  and PSYCHEdelight theatre.

***

Krzysia jest animatorką warsztatów aktorstwa i aktywistką posiadającą ponad sześcioletnie doświadczenie przy tworzeniu produkcji teatralnych, ich organizacji i zarządzaniu. Jest współzałożycielką polskiego kolektywu feministycznego Dziewuchy London oraz współanimatorką w teatrach Good Wolf People, Foreign Affairs i PSYCHEdelight.

Siobhán McGuirk

Board of Directors

Dr. Siobhán McGuirk is an anthropologist, writer and filmmaker. She currently works as a Postdoctoral Researcher at Goldsmiths, University of London, on the GlobalGRACE project. She is an editor and columnist for Red Pepper magazine.

 

***

Dr Siobhán McGuirk jest antropolożką, pisarką oraz filmowcem. Obecnie pracuje jako pracownik naukowy nad projektem GlobalGRACE na uniwersytecie Goldsmiths w Londynie. Jest redaktorką i felietonistką w magazynie Red Pepper.

Emily Wiles

Board of Directors

Emily Wiles is a Senior Live Programme Producer at the Wellcome Collection. Her work puts culturally diverse artists and audiences at the centre of programming, events and broadcast projects. Emily has curated dozens of festivals and seasons, and built an extensive network of artists.

***

Emily Wiles zajmuje się realizacją programów „na żywo” w Wellcome Collection – instytucją badającą relacje pomiędzy medycyną, życiem i sztuką. Emily koncentruje swoje działania wokół zróżnicowanych kulturowo artystów i publiczności, tworząc programy, wydarzenia i transmisje. W przeszłości zorganizowała dziesiątki festiwali artystycznych, współpracując z wieloma artystkami i artystami.

Sylwia Grzybek

Designer

Sylwia Grzybek is an artist, interior designer and the lead designer of POMOC responsible for creating and managing the overall look and feel of the organisation. She is the co-founder of Feminist Artywists Society in Action (FARSA) and alfa-fem. She graduated from the Polish-Japanese Institute of Information Technology with a specialization in Japanese culture.

***

Sylwia Grzybek jest artystką, projektantką wnętrz oraz główną projektantką POMOC odpowiedzialną za tworzenie grafik i zarządzanie ogólnym wyglądem organizacji. Jest współzałożycielką grup feministycznych Feminist Artywists Society in Action (FARSA) i alfa-fem. Uzyskała tytuł magistra Kultury Japonii na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.