top of page
POMOC stone outline beige.png

OUR WORK

 

POMOC is a grassroots political home for Eastern Europeans and migrants living in the UK, particularly women and LGBTQ+ people, to organise towards dignity, power and justice.

 

We use art and grassroots activism to spur political awareness and social change. We are a small but mighty team that favours collaboration and sharing of resources, so much of our work happens through partnerships with organisations that share our values.  Our core work covers three overlapping areas:

 

  • Direct Support: we provide multilingual support to Polish, Romanian, and Roma communities in the UK on how to apply for 'settled' and 'pre-settled' status. We are also developing the Community Toolkit project, which will provide support on how to access welfare, housing, and mental health services.

 

  • Democratic Participation: we run civic engagement and “get out the vote” campaigns to spur democratic participation in the Polish diaspora. These campaigns focus on UK local elections, EU Parliamentary elections, and Polish elections. Moreover, these campaigns have become a tool for base-building, identifying up and coming leaders, and tackling broader issues of political marginalisation and voter suppression

  • Political Education: we design political education programming that builds progressive leadership among Polish and East-European women and nonbinary people, while addressing head-on systemic issues like racism, anti-blackness and homophobia.

​Our work is powered by Unbound Philanthropy, Paul Hamlyn Foundation, the Greater London Authority, City Bridge Trust, Community Organisers Ltd, Joseph Rowntree Reform Trust, and Guerrilla Foundation.

 

                    

NASZA PRACA

Polish Migrants Organise for Change (POMOC) jest organizacją non-profit, która promuje kreatywną współpracę i solidarność pomiędzy Polkami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii i innymi społecznościami migrantów. Używamy sztuki oraz oddolnego aktywizmu, by rozwijać świadomość polityczną i wprowadzać zmiany społeczne. Jesteśmy małym, ale mocnym zespołem ceniącym współpracę i dzielenie się zasobami, dlatego wiele z naszych działań odbywa się poprzez partnerstwa. Nasza praca obejmuje: 

  • Bezpośrednie wsparcie: zapewniamy wielojęzyczne wsparcie polskim, rumuńskim i romskim społecznościom w Wielkiej Brytanii w zakresie ubiegania się o status osoby osiedlonej. Aktualnie pracujemy nad projektem Community Toolkit /Narzędziownia Społeczna, który zapewni wsparcie w zakresie dostępu do usług socjalnych, mieszkaniowych i opieki zdrowotnej.

  • Partycypacja Obywatelska:  prowadzimy kampanie na rzecz zaangażowania wyborczego, których celem jest pobudzenie aktywności obywatelskiej wsród polskiej diaspory. Koncentrujemy się na wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii, wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wyborach w Polsce. Nasze kampanie stały się narzędziem pomocnym w identyfikowaniu przyszłych liderek i budowaniu strategii przeciwko marginalizacji migrantów i tłumieniu wyborców.

  • Edukacja polityczna: tworzymy programy edukacji politycznej, które kształtują progresywne przywództwo wśród kobiet i osób niebinarnych, jednocześnie stawiając czoła problemom systemowym, takim jak rasizm, anty-czarność i homofobia.

 

Nasza działalność jest finansowana przez następujących partnerów: Unbound Philanthropy,

Paul Hamlyn Foundation, Greater London Authority, City Bridge Trust, Community Organisers Ltd, Joseph Rowntree Reform Trust, and Guerrilla Foundation.

bottom of page