POMOC stone outline beige.png

 

 

OUR WORK

 

Polish Migrants Organise for Change (POMOC) is a grassroots nonprofit that fosters creative collaboration and actionable solidarity between Polish women living in the UK and other migrant communities. We use art and grassroots activism to spur political awareness and social change. We are a small but mighty team that favours collaboration and sharing of resources, so much of our work happens through partnerships with organisations that share our values.  Our core work covers three overlapping areas:

 

  • Direct Support: we provide multilingual support to Polish, Romanian, and Roma communities in the UK on how to apply for 'settled' and 'pre-settled' status. We are also developing the Community Toolkit project, which will provide support on how to access welfare, housing, and mental health services.

 

  • Democratic Participation: we run civic engagement and “get out the vote” campaigns to spur democratic participation in the Polish diaspora. These campaigns focus on UK local elections, EU Parliamentary elections, and Polish elections. Moreover, these campaigns have become a tool for base-building, identifying up and coming leaders, and tackling broader issues of political marginalisation and voter suppression

  • Political Education: we design political education programming that builds progressive leadership among Polish and East-European women and nonbinary people, while addressing head-on systemic issues like racism, anti-blackness and homophobia.

​Our work is powered by Unbound Philanthropy, Paul Hamlyn Foundation, the Greater London Authority, City Bridge Trust, Community Organisers Ltd, Joseph Rowntree Reform Trust, and Guerrilla Foundation.

 

                    

NASZA PRACA

Polish Migrants Organise for Change (POMOC) jest organizacją non-profit, która promuje kreatywną współpracę i solidarność pomiędzy Polkami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii i innymi społecznościami migrantów. Używamy sztuki oraz oddolnego aktywizmu, by rozwijać świadomość polityczną i wprowadzać zmiany społeczne. Jesteśmy małym, ale mocnym zespołem ceniącym współpracę i dzielenie się zasobami, dlatego wiele z naszych działań odbywa się poprzez partnerstwa. Nasza praca obejmuje: 

  • Bezpośrednie wsparcie: zapewniamy wielojęzyczne wsparcie polskim, rumuńskim i romskim społecznościom w Wielkiej Brytanii w zakresie ubiegania się o status osoby osiedlonej. Aktualnie pracujemy nad projektem Community Toolkit /Narzędziownia Społeczna, który zapewni wsparcie w zakresie dostępu do usług socjalnych, mieszkaniowych i opieki zdrowotnej.

  • Partycypacja Obywatelska:  prowadzimy kampanie na rzecz zaangażowania wyborczego, których celem jest pobudzenie aktywności obywatelskiej wsród polskiej diaspory. Koncentrujemy się na wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii, wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz wyborach w Polsce. Nasze kampanie stały się narzędziem pomocnym w identyfikowaniu przyszłych liderek i budowaniu strategii przeciwko marginalizacji migrantów i tłumieniu wyborców.

  • Edukacja polityczna: tworzymy programy edukacji politycznej, które kształtują progresywne przywództwo wśród kobiet i osób niebinarnych, jednocześnie stawiając czoła problemom systemowym, takim jak rasizm, anty-czarność i homofobia.

 

Nasza działalność jest finansowana przez następujących partnerów: Unbound Philanthropy,

Paul Hamlyn Foundation, Greater London Authority, City Bridge Trust, Community Organisers Ltd, Joseph Rowntree Reform Trust, and Guerrilla Foundation.

Meet The Team / Poznaj Nas

IMG_9997_edited.jpg

Marzena Zukowska

Director

&

Co-founder of POMOC

Marzena Zukowska is a London-based organiser and co-founder of POMOC. For a decade, she has worked for leading social and cultural movements in the US and now in the UK. She co-leads the Radical Communicators Network, and is a queer, Polish immigrant who grew up undocumented in the US.

***

Mieszkająca w Londynie Marzena Żukowska jest organizatorką społeczną i współzałożycielką POMOC. Przez ostatnie 10 lat pracowała dla wiodących ruchów społecznych i kulturowych w USA, a teraz w Wielkiej Brytanii. Współkieruje Radical Communicators Network, jest osobą LGBT, która dorastała jako nielegalna imigrantka w Stanach Zjednoczonych. 

IMG_9027.JPG

Magda Fabianczyk

Director

&

Co-founder of POMOC

Magda Fabianczyk is a multidisciplinary artist and activist, and co-founder of POMOC. Her work focuses on art and politics, narrative mediation, co-creation and place-making. She taught Socially Engaged Art and currently teaches Experience Design at UAL Central Saint Martins, and is a founding member of Dziewuchy London.

***

Magd Fabiańczyk jest interdyscyplinarną artystką, aktywistką, współzałożycielką 

POMOC oraz londyńskiej grupy aktywistek feministycznych Dziewuchy London. Bada relację pomiędzy sztuką

i polityką, mediacjach narracyjnych, współtworzeniu oraz placemakingu. Uczyła Sztuki Społecznie Zaangażowanej, a obecnie wykłada Projektowanie Doświadczeń na uczelni Central Saint Martins  (UAL). 

9921.jpg

Krzysia Balińska

Creative Coordinator

Krzysia is a drama facilitator and activist with more than six years of experience in theatre-making, administration and organizing. She is the co-founder of the Polish feminist collective Dziewuchy London, and co-facilitator at Good Wolf People, Foreign Affairs  and PSYCHEdelight theatre.

***

Krzysia jest animatorką warsztatów aktorstwa i aktywistką posiadającą ponad sześcioletnie doświadczenie przy tworzeniu produkcji teatralnych, ich organizacji i zarządzaniu. Jest współzałożycielką polskiego kolektywu feministycznego Dziewuchy London oraz współanimatorką w teatrach Good Wolf People, Foreign Affairs i PSYCHEdelight.

Siobhan-McGuirk.jpg

Siobhán McGuirk

Board of Directors

Dr. Siobhán McGuirk is an anthropologist, writer and filmmaker. She currently works as a Postdoctoral Researcher at Goldsmiths, University of London, on the GlobalGRACE project. She is an editor and columnist for Red Pepper magazine.

 

***

Dr Siobhán McGuirk jest antropolożką, pisarką oraz filmowcem. Obecnie pracuje jako pracownik naukowy nad projektem GlobalGRACE na uniwersytecie Goldsmiths w Londynie. Jest redaktorką i felietonistką w magazynie Red Pepper.

18738772_10155379115008493_1079787697461

Emily Wiles

Board of Directors

Emily Wiles is a Senior Live Programme Producer at the Wellcome Collection. Her work puts culturally diverse artists and audiences at the centre of programming, events and broadcast projects. Emily has curated dozens of festivals and seasons, and built an extensive network of artists.

***

Emily Wiles zajmuje się realizacją programów „na żywo” w Wellcome Collection – instytucją badającą relacje pomiędzy medycyną, życiem i sztuką. Emily koncentruje swoje działania wokół zróżnicowanych kulturowo artystów i publiczności, tworząc programy, wydarzenia i transmisje. W przeszłości zorganizowała dziesiątki festiwali artystycznych, współpracując z wieloma artystkami i artystami.

grafika 5.png

Sylwia Grzybek

Designer

Sylwia Grzybek is an artist, interior designer and the lead designer of POMOC responsible for creating and managing the overall look and feel of the organisation. She is the co-founder of Feminist Artywists Society in Action (FARSA) and alfa-fem. She graduated from the Polish-Japanese Institute of Information Technology with a specialization in Japanese culture.

***

Sylwia Grzybek jest artystką, projektantką wnętrz oraz główną projektantką POMOC odpowiedzialną za tworzenie grafik i zarządzanie ogólnym wyglądem organizacji. Jest współzałożycielką grup feministycznych Feminist Artywists Society in Action (FARSA) i alfa-fem. Uzyskała tytuł magistra Kultury Japonii na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

IMG_20201028_150455_448.jpg

Natalia Byer

Project Manager

Natalia Byer is a Portsmouth-based community organiser and project manager at POMOC. Originally from Poland, Natalia has spent years advocating for the rights of immigrants and workers in the UK. As an OISC accredited immigration adviser, she has supported marginalised European citizens in applying for the EU Settlement Scheme. She is a former care worker, who worked as a union activist with Unison

 

***

Natalia Byer jest działaczką społeczną z Portsmouth i koordynatorką Narzędziowni Społecznej - jednego z naszych projektów. Natalia od lat działa na rzecz praw imigrantów i pracowników w Wielkiej Brytanii. Jest akredytowaną przez OISC doradczynią imigracyjną. W przeszłości pracowała w opiece i jako działaczka związkowa w Unison.