top of page

COVID-19 / koronawirus

Rząd brytyjski posiada aktualne informacje i wytyczne dotyczące koronawirusa (COVID-19) w wielu językach. Możesz na przykład znaleźć konkretne wytyczne w języku polskim na temat dystansowania społecznego. Inne, cenne informacje po polsku i po angielsku są dostępne na stronach internetowych Doctors of the WorldMayor of London oraz the NHS.
 

Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną i potrzebujesz wsparcia finansowego, możesz starać się o dotacje poprzez koronawirus (COVID-19) system pomocy finansowej osobom samozatrudnionym stworzony przez brytyjski rząd.

 

Organizacje pozarządowe w Londynie będące w nagłej potrzebie dofinansowania w tym trudnym czasie mogą się starać o dotacje poprzez London Community Response.

 

Jeżeli potrzebujesz porady dotyczącej twojej sytuacji mieszkaniowej możesz się skontaktować z Shelter.

 

Jeżeli jesteś osobą zagrożoną bezdomnością i nie mówisz po angielsku, skontaktuj się z East European Resource Center po poradę i wsparcie.

COVID-19 / coronavirus

The UK government has up to date information and guidelines about COVID-19 (coronavirus) in several languages. For example, you can find specific guidelines in Polish about social distancing. Other great resources in Polish and English can be found on the websites of Doctors of the World, Mayor of London, and the NHS.

 

If you are a freelancer and in need of financial support, you can apply for grants through the corona coronavirus (COVID-19) Self-employment Income Support Scheme created by the UK government.

If you are a civil society organisation in London and are in need of emergency funding at this uncertain time, you can apply for London Community Response grants.

If you need further advice on your rent or housing, you can contact Shelter.

If you are facing homelessness and can’t speak English, you can contact East European Resource Center for advice and support.

bottom of page